Akgunbusiness
3 min readFeb 4, 2021

--

Yerli ve Milli; AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi

Yoğun bakım, kritik hastanın yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği birimdir. Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarına ait durum ortadan kalkıncaya kadar destek ihtiyacı olan hastalara kritik hasta denir. Örneğin; solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi herhangi bir sistemde hastayı tehdit edecek bir gelişme olması durumunda yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi gereken hastalardır. Yoğun bakım üniteleri, diğer bölümlerden farklı olarak daha ileri teknoloji ekipmanlarına sahiptir. Yoğun bakım tedavi ve takip süreci, hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamakta olup yapay solunum cihazı başta olmak üzere her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanabilen doktor ve hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yoğun Bakım Üniteleri(YBÜ), durumu kritik hastaların bulunduğu, karmaşık süreçli, yüksek maliyetli, uzmanlık gerektiren birimlerdir. Bu birimlerde yapılan uygulama ve tedaviler, çevre üniteler ve sistemlerden gelen yüksek hacimli verilere göre şekillenmektedir. Bu yüksek veri hacmi anında izlenmez ve iyi yönetilemez ise; hastanın zamanında takip edilmemesine ve bunun sonucunda doğru müdahale edilmemesine sebep olunmaktadır. Bu durumun sonucu olarak; ölüm veya daha yüksek tedavi maliyeti ortaya çıkmaktadır.

AKGÜN iVital sağlık bilgileri iletişim platformu ile yoğun bakım ünitelerindeki çeşitli cihazlar tarafından üretilen fizyolojik verilerin tek bir veri havuzunda depolanması, belli kriterlere göre görselleştirilmesi, sorumlu doktorlar ve/veya hemşireleri tarafından anlık olarak incelenmesi ve hasta vital bulgulara dayalı APACHE II, SOFA, SAPS II vb. çeşitli skor hesaplamalar yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, depolanan veriler üzerinde belirlenen süreleri ile hastanın vital veri trendlerinin hesaplanması, daha önce tanımlanmış kriterler esasında sorumlu doktor ve hemşirelere erkenden alarm ve uyarıların iletilmesi sağlanmaktadır.

AKGÜN iVital ürününün sağlayacağı faydalar nelerdir?

· Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların verileri için hasta başına gitmeden anlık erişim ve takibin yapılabilmesi,

· Gruplandırılmış veri gösterimi: hasta vital bulgularının solunum, dolaşım, akciğer, nöroloji, EKG, vantilatör gibi alanlardan takibi ve gruplandırılması,

· Hastaya çalışılan laboratuvar sonuçlarının takibi, hastanın kan gazı sonuçları takibi ve bunlara göre alarmların oluşturulması,

· Entegre edilebilecek infuzor ve perfuzor verileri gösterimi, verileri anlık olarak takip edilebilmesi, sıvı giriş çıkışlarının takip edilebilmesi,

· Hastanın yatak takibi, anlık grafiksel verilerin takibi, hastaya oluşturulan özel dashboard ile önemli bulgularının ve hasta skor bilgilerinin takibi gibi aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi,

· Yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan grafiksel takipler, çeşitli seçeneklerdeki veri takibi, verilerin grafiksel ve data liste şeklinde gösterimi, grafiklerde referans aralıkları kontrolü, farklı verilerin farklı formatlarda gösterimi, istenilen zaman aralıklarında ve istenilen zamanda gösteriminin sağlanması,

· Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastaların merkezi bir hasta yönetim ekranı üzerinden takip edilebilmesi,

· APACHE II, SAPS II, SOFA skor hesaplamaları; cihazlardan gelen verilere göre skor hesaplanması, hesaplanan skorların karşılaştırılması ve detaylı incelenmesi, minimum veri ile maksimum sonuç alınması çalışmalarının yapılabilmesi,

· Yoğun bakımda yatan hastalara ait olan ve hasta başına gitmeden, hasta bazında üretilen alarm veya uyarıların tek bir ekrandan izlenmesi ve takip edilebilmesi,

· Hastalara ait alarmların iletilmesi, yönetilmesi ve eskalasyon kurallarının tanımlanabilmesi,

· Seçilen alarmlara göre detay bilgilere ulaşılabilmesi, alarm kapatma seçeneklerinin tanımlanması, parametrik alarm konfigürasyonunun sağlanabilmesi,

· Yoğun bakım ünitelerindeki hasta verilerine ve ortaya çıkan alarm ve uyarılara mobil ve web ortamından erişilebilmesi,

şeklindedir.

--

--