NANOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK

Dünyadaki yeni bilimsel ve teknolojik buluşlar insanların hayatını kolaylaştırıp fayda sağlarken aynı zamanda insanların yaşamını sosyal ve ekonomik yönde de değişime uğratmaktadır. Günümüzde bilim ve teknolojinin yeni buluşlarının desteği ile dünyada yaşanan metamorfozların, geleceği nasıl etkileyeceği önceden görülerek negatif etkilerine karşı olası önlemler almak gerektiği görülmüştür.

NANOTEKNOLOJİ NEDİR?

Nanoteknoloji, maddeler üzerinde daha elastik operasyon yapılmasına izin verir. Nano boyutlu maddeler makro boyutlu maddelerden farklı davranabilir. Örneğin normalde ışığı ve elektriği iletmeyen maddeler nano ölçekte incelendiğinde tam tersi bir özellik gösterebilir. Canlı organizmalar nanoteknoloji chipleri ve özel donanımlar ile uzaktan kontrol edilebilir.

NANOTEKNOLOJİNİN AMAÇLARI

 • Nanometre ölçekli yapıların tahlili
 • Alışılmadık ve üstün malzeme ve üretim süreçlerinin özelliklerini elde etmek,
 • Daha dayanıklı, hafif yapılar,
 • Daha az malzeme ve enerji tüketimi
 • İlaç sektörü,
 • Gen uygulamaları,
 • Kardiyak tedavisi,
 • Kanserlerin tedavisi,
 • Diş bakımı,
 • Ortopedi uygulamaları,
 • Kozmetik

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

Nanoteknolojinin Sağlıkta Kullanım Alanları:

İlaç Sektöründe Nanoteknoloji

Gen Uygulamalarında Nanoteknoloji

Kardiyak Tedavisinde Nanoteknoloji

Kanserlerin Tedavisinde Nanoteknoloji

Vücuda gönderilen nano robotlar ve alınan nano partiküllü ilaçlar sayesinde kanserli hücreler diğer hücrelere zarar verilmeden yok edilmektedir.

Diş Bakımında Nanoteknoloji

Ortopedi Tedavisinde Nanoteknoloji

Kozmetikte Nanoteknoloji

NANOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN RİSKLERİ

 • Canlı uygulamaların uzun vadeli etkileri hakkında çok az bilgi vardır.
 • Vücutta birikme olasılığı vardır.
 • Moleküler özelliklerinden dolayı solunum yolları, merkezi sinir sistemi ve cilt üzerinde toksik etki yapma potansiyeline sahiptir.
 • Kalp ritmi hızının bozulmasına neden olabilir.

Mühendislik, fizik, kimya ve biyoloji türevleri kapsayan multidisipliner bir alan olan nanoteknoloji, toplumumuzda giderek daha da önemli bir rol almaktadır. Mevcut çalışmaların çok az sayıda yetersiz olduğunu vurgulayarak, bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu nedenle nano partiküllerin, insan sağlığı, özellikle solunum sistemi, çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri daha fazla olduğu görülmüştür.

--

--

https://www.akgun.com.tr/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store