HASTA PORTALININ GENEL SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüzde teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe hızla yerini almaktadır. Gündemde mevcut olan ve gelişmeye de devam eden Yapay zeka destekli cihazlar, HBYS yazılımları ve Hasta Portalları gibi uygulamalar hastanelerde ve kliniklerde yaygınlaşarak, hasta ve doktor ilişkilerinde kolaylıklar sağlamıştır.

Hasta Portalı Nedir?

Hasta Portalı, hastaların ve doktorların; hastaların sağlık kuruluşlarındaki elektronik sağlık kayıtlarında (EHR) saklanan kişisel sağlık bilgilerine erişimini sağlayan web tabanlı bir araçtır. Hasta Portalları hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda hasta sağlık kayıtlarını dijital olarak tutar.

Hasta Portalları yardımıyla doktor notları ve laboratuvar raporları gibi sağlıkla ilgili çeşitli veri noktalarına ulaşılabilinir.

Bu Portalların temel amacı, hasta ve doktorların rahatlığını artırmaktır.

Hasta Portalının sağladığı faydalar:

· İletişime Öncelik Vermek

Bir Hasta Portalı, hastanın doktorla güvenli mesaj alışverişi yapmasını sağlayabilir. Doktor veya hemşire, acil olmayan telefona cevap vermek yerine hastaların sorularını web sitesi, e-mail veya uygulamadan kolayca cevaplayabilir.

· Teletıp ile Ziyaretleri En Aza İndirmek

Hasta Portalları hastalarla doktorların sanal iletişimine imkân tanır. Böylece Teletıp uygulaması sayesinde zorunlu olmayan hasta ziyaretleri azaltılabilir.

Kronik rahatsızlıkları olanlar, kan şekeri, tansiyon ve astım hastalarının düzenli aralıklarla doktorları tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Hasta Portalları yardımıyla bu işlemler daha da kolaylaşıyor.

· Sadık Bir Müşteri Tabanı Oluşturmak

Hastalar elektronik tıbbi kayıtlarını çevrimiçi olarak saklayabilir, erişebilir ve güvenli mesajlaşma yoluyla doktorlarla bağlantı kurabilirler.

· Randevu Almak

Hasta Portalı sağlık uzmanlarından randevu almayı daha da kolaylaştırıyor.

· Kayıtları Görüntülemek

Bir hasta Portalı ile daha önce EHR’ de kayıtlı olan kritik sağlık bilgilerine erişilebilir. Tipik bir portal test sonuçlarınızı, ilaçlarınızı ve alerjilerinizi görmenizi sağlar. Ayrıca doktor ziyaretlerinizi ve kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgilerinizi de kontrol edebilirsiniz.

--

--

https://www.akgun.com.tr/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store