Akgunbusiness

May 24, 2021

1 min read

AKGÜN KnVision

Hastalarınız hayatı daha güzel görebilsin diye, AKGÜN Yapay Zeka Çözümleri ile yanınızda!

“Keratokonus Hastalığının Teşhisi ve Çapraz Bağlama Operasyonu Sonrası Korneanın 3 Boyutlu Benzetimi” Projesi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.

Keratokonus; normalde yuvarlak şekilli olan korneanın, öne doğru koni şeklinde sivrileşmesidir. Genellikle ergenlik çağında başlar ve zaman içinde ilerleme ihtimali yüksek olup görmeyi engelleyen bir hastalıktır. Hastalar, uzağı ve yakını çok net görememe gibi şikayetlerde bulunur. Göz dereceleri sürekli yükselir ve bu yüzden sıklıkla gözlük değişimi gerekir.

Literatür bilgisini AKGÜN KnVision ürünümüze aktardığımız AR-GE projemiz ile Keratokonus hastalığının analiz, teşhis ve tedavi sürecinde sağlık profesyonellerine eşlik ediyoruz.

AKGÜN KnVision yapay zeka sistemi; Keratokonus hastalığını analiz, teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırır. Çapraz bağlama tedavisi ile öncesi ve sonrası görüntü oluşturma teknikleri kullanılarak korneadaki değişimin 3 boyutlu benzetimi sağlanır.

Üniversitelerdeki bilgi birikiminin ürüne dönüştürülerek sanayiye aktarılmasının imkânını sunan AR-GE ürünümüz AKGÜN KnVision ile keratokonus hastalığının tedavi süreçleri hızlandırıldığı gibi hizmet etkinliği ve kalitesi arttırılmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

https://www.akgunyazilim.com.tr/tr/urunler/akgun-knvision

https://www.akgun.com.tr/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.