Hastalarınız hayatı daha güzel görebilsin diye, AKGÜN Yapay Zeka Çözümleri ile yanınızda!

“Keratokonus Hastalığının Teşhisi ve Çapraz Bağlama Operasyonu Sonrası Korneanın 3 Boyutlu Benzetimi” Projesi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.

Keratokonus; normalde yuvarlak şekilli olan korneanın, öne doğru koni şeklinde sivrileşmesidir. Genellikle ergenlik çağında başlar ve zaman içinde ilerleme ihtimali yüksek olup görmeyi engelleyen bir hastalıktır. Hastalar, uzağı ve yakını çok net görememe gibi şikayetlerde bulunur. Göz dereceleri sürekli yükselir ve bu yüzden sıklıkla gözlük değişimi gerekir.

Literatür bilgisini AKGÜN KnVision ürünümüze aktardığımız AR-GE projemiz ile Keratokonus hastalığının analiz, teşhis ve tedavi sürecinde sağlık profesyonellerine eşlik ediyoruz.


AKGÜN Kan Bilgi Bankası

Kan Bilgi Bankası projesi kan alma süreci ve sonraki süreci elektronik ortama taşıyıp kan ürünlerini en kolay yolla takip ederek gerektiği zaman istenen kan ürününün bulunmasında yardımcı olan bir sistemdir. Proje donör kayıt, laboratuvar muayenesi, hekim muayenesi, kan alma, kanın laboratuvarda yararlılık kontrolü ve alınan kanların takip süreçlerini kapsamaktadır. Bütün süreçlerde kullanıcının işini kolaylaştıracak bir sıra özellikler kullanılmış ve aynı zamanda süreçlerin barkodlar üzerinden de takip edilmesi sağlanmıştır.

Aynı zamanda alınan kanların diğer ihtiyacı olan kurumlar tarafından sistem üzerinden istenmesi ve alınan ihtiyaçlar doğrultusunda kan bankalarından sistem üzerinden kan transfer işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Sistem son derece esnek yapıya sahip olmakla kullanım sırasında çıkabilecek hatalı durumlarda kullanıcıyı önceden girilmiş parametrelere uygun olarak uyarmaktadır ve hatalı işlemleri engellemektedir. Uzun veya kısa vadeli olarak kan alma süreçlerini yorumlamak için sistem tarafından grafiksel ve bilgi içerikli istatistikler oluşturulabilmektedir.

Daha fazla bilgi için:

https://www.akgun.com.tr/akgun-kan-bilgi-bankasi/


AKGÜN Evde Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Evde sağlık hizmetleri, daha önce uzman hekimlerce koyulmuş olan tanı ve bu tanı üzerine planlanan tedavi çerçevesinde ev ortamında verilen sağlık hizmetlerini kapsar. Evde Bakım Bilgi Sistemi, evde sağlık hizmetleri kapsamında tüm süreç yönetiminin sistem üzerinden yönetilmesini sağlamayı amaçlar.

Detaylı Bilgi için:

https://www.akgun.com.tr/evde-bakim-bilgi-yonetim-sistemi/


Zengin fonksiyonaliteye sahip olan AKGÜN MobileANKA, “MOBİL DENEYİM” ve “KURUMSAL MOBİL UYGULAMA YAKLAŞIMI” ile ulusal ve uluslararasında özgün ve benzersiz son teknolojik üründür.

Yenilikleri dünya ile aynı anda takip eden ve bu kapsamda geliştirilen son teknoloji ile donatılmış AKGÜN Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi AKGÜN MobileANKA; doktor, hemşire ve ilgili diğer sağlık personeline hasta bakımı sürecinde sağlık bilgilerine mobil ortamdan anında ve yerinde erişim imkânı sağlamaktadır.

AKGÜN MobileANKA
Sağlık personelinin dahil olduğu tüm sağlık süreçlerinin mobil ortamda yürütülmesini destekleyecek benzersiz modül kapsamına sahiptir. Bu ürün ile sağlık profesyonelleri hastanın bakım ve tedaviye yönelik tüm işlemlerini hasta başında yapabilmekte, hasta…


AKGÜN’ün geliştirdiği yapay zeka sistemleri sayesinde sağlık sektöründe devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Yapay zeka çalışmalarında özellikle Erken Teşhis konularında sistemler geliştiren AKGÜN, İleri teknolojik uygulamaları ihtiyaç duyulan klinik karar desteğini sağlayacak çözümler geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!

Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi

Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme ve yapay zekâ tekniklerini kullanarak radyolog için aşikâr olmayan alanları (hedef tanıları veya patolojileri) belirleyen yazılım sistemidir. …


Yerli ve Milli; AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi

Yoğun bakım, kritik hastanın yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği birimdir. Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeniyle vücudun aksamış olan fonksiyonlarına ait durum ortadan kalkıncaya kadar destek ihtiyacı olan hastalara kritik hasta denir. Örneğin; solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi herhangi bir sistemde hastayı tehdit edecek bir gelişme olması durumunda yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi gereken hastalardır. Yoğun bakım üniteleri, diğer bölümlerden farklı olarak daha ileri teknoloji ekipmanlarına sahiptir. …


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 nedeniyle dünya çapında normalden çok daha fazla hasta yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Yaşamla ölüm arasındaki kritik süreçte hastaların yaşamsal fonksiyonlarının özellikle solunum ve dolaşım durumlarının yakinen takip edilmesi önemlidir. Yoğun bakım ünitelerinde hastaların nefes alması ve diğer temel fonksiyonlarını yürütmesine yardımcı olan ve vücuda ilaç pompalayan gelişmiş makineler aracılığıyla yaşam savaşı verilmektedir.

Tedavide yaşam kalitesinin artırılması, sağlık finansman yükünün dengelenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde kesintisiz olarak yürütülebilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığımız tarafından birçok yenilikçi proje hayata geçirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; sağlık hizmetinin en kritik noktada…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store